آلبوم آرایش غلیظ از همایون شجریان و سهراب پور ناظری
بیوگرافی :

سهراب پور ناظری

سهراب پور ناظری