قاصدک از ناصر وعیدی
بیوگرافی :

ناصر وعیدی

ناصر وعیدی