ریمیکس آهنگ سادگی از مرتضی اشرفی
بیوگرافی :

مرتضی اشرفی

مرتضی اشرفی