بایگانی: مقالات

بایگانی: مقالات

ساز تار
تاریخ انتشار : 05 دسامبر 2018
ساز تار
سازشناسی   تار تار، از سازهای زهی مضرابی )زخمه ای( مقیّد است که در ساخت آن از چوب، پوست،استخوان،…
فلسفه هنر خیابانی
تاریخ انتشار : 02 دسامبر 2018
فلسفه هنر خیابانی
فلسفه هنر خیابانی چیست؟   تعریف هنر خیابانی در تعريف هنر خياباني آمده است كه: «هنر خياباني…